Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

wtulona
09:53
4989 080e 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viabiblia biblia
wtulona
09:51
9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viabiblia biblia
wtulona
09:49
Nie mów Bogu, że masz wielki problem,
powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga.

March 25 2015

wtulona
17:51
niedziele są na tęsknoty,
w niedzielach jest coś takiego, że masz ochotę urwać sobie głowę.
— medicateddramaqueen
wtulona
17:44
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
17:39
wtulona
17:35
"Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane."
— Marta Kostrzyńska
wtulona
17:34
wtulona
17:31
wtulona
17:30
wtulona
17:30
0131 52ed
wtulona
17:30
4493 f106 500
Reposted fromczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl
wtulona
17:28
6240 db2a 500
Reposted fromdusix dusix viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
17:28

December 25 2014

wtulona
22:26
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viamnu mnu

September 22 2014

wtulona
22:07
wtulona
22:04
Reposted fromheima heima viawelfare welfare
wtulona
22:02
Reposted fromeyot eyot viawelfare welfare
21:52
21:50
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viawelfare welfare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl